กลไกสำคัญใหม่ที่ควบคุมการกระจายไขมัน

การกระทำของอินซูลินในมลรัฐเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการควบคุมการเผาผลาญพลังงานต่อพ่วงนักวิจัยยังตรวจสอบว่าความไวของอินซูลินในสมองส่วนนี้เกี่ยวข้องกับการกระจายของไขมันในร่างกายการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าคนที่มีความไวต่ออินซูลินสูงจะมีไขมันในอวัยวะภายในเล็กน้อย อย่างไรก็ตามความไวของอินซูลินไม่มีผลต่อมวลของไขมันใต้ผิวหนัง

กลไกสำคัญใหม่ที่ควบคุมการกระจายไขมันในมนุษย์ความไวของอินซูลินในสมองเป็นตัวกำหนดว่าไขมันสะสมอยู่ที่ไหน เนื่องจากไขมันอวัยวะภายในไม่เพียง แต่มีบทบาทในการพัฒนาโรคเบาหวานประเภท 2 แต่ยังเพิ่มความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดหัวใจและมะเร็งผลการศึกษาอาจเปิดวิธีการใหม่ในการรักษาทางเลือกนอกเหนือจากโรคเมแทบอลิซึม การรักษาแบบใหม่เพื่อยกเลิกการดื้อต่ออินซูลินในสมองและมีผลดีต่อการกระจายไขมันในร่างกาย